Risk Analizi

Risk Analizi

ASL BELGELENDİRME ve OSGB ulusal kanunlar ve uluslararası doğru uygulamaları temel alarak organizasyonların tüm iş süreçleri için risk değerlendirmelerinin geliştirilmesi ve izlenmesi hizmeti sunmaktadır. ASL BELGELENDİRME ve OSGB bünyesinde bulundurduğu İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri ve birçok alanda uzmanlığa sahip…

 Periyodik Kontroller

Periyodik Kontroller

İçerisinde bulunduğumuz dönem içerisinde teknolojinin gelişmesi, makine ve aksamlarının artması beraberinde iş yaşamı ile ilgili kazaların artmasına neden olmuş ve buna bağlı olarak güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliğini doğurmuştur. Yerel mevzuatımızda bulunan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince…

 İç Ortam Ölçümleri

İç Ortam Ölçümleri

İş hijyeni ile tüm çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini en yüksek düzeye getirmek ve bu düzeyi sürdürmek, çalışma ortamı ve çalışma koşullarının yol açabileceği sağlık sorunlarını ortaya koymak ve sağlığı bozabilecek her türlü etkene karşı çalışanları korumak ve…