İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

ASL BELGELENDİRME ve OSGB  bünyesinde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği mevzuatlar çerçevesinde görev yapar.

ASL BELGELENDİRME ve OSGB İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği gereği işletmenin tehlike sınıfına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı A, B, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarını görevlendirir.

İşletmelere özel hazırlanmış iş sağlığı ve güvenliği çözümleri ile güvenlik standartlarının iyileştirilmesi amaçlanır. Bu doğrultuda kontrol ve denetlemeler, yönetim toplantıları, saha ziyaretleri, prosedür incelemeleri ve dokümantasyonu yapılır.

İş Güvenliği Uzmanları, göreve başlamadan önce kapsamlı bir oryantasyon programına katılırlar. Ayrıca Uzmanlar yıl içinde mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri alırlar.

Hizmetin başlaması aşamasında görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları firmayı ziyaret ederek bir ön rapor hazırlar ve sunarlar.

İş Güvenliği Uzmanları, görevlendirildikleri firmalarda risk analizlerini yapar ve temel İSG eğitimlerini verirler.

Bir İşyeri Hekimi ve bir İş Güvenliği Uzmanından oluşan denetmenlerimiz ile Uzmanların ve İşyeri Hekimlerinin firmalar için yaptıkları tüm hizmetleri üçüncü göz denetimine tabi tutarak kendi içimizde bir iç denetim gerçekleştiririz.

Uzmanlar günlük, haftalık ve aylık bazda tüm raporlamalarını elektronik ortamda data kayıt sisteminde kayıt altına alırlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip Sistemi üzerinden yapılacak tüm sözleşmeler ASL BELGELENDİRME ve OSGB tarafından takip edilerek, firmalara güncel bilgi aktarılır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVLERİ

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Risk Değerlendirmesi ekibini kurmak ve hazırlamak
 • Acil Durum Planı ekibini kurmak ve hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı ekibini kurmak ve hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza- Kök- Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Periyodik kontrollerin ve ortam ölçümlerinin takibini yapmak