Risk Analizi

ASL BELGELENDİRME ve OSGB ulusal kanunlar ve uluslararası doğru uygulamaları temel alarak organizasyonların tüm iş süreçleri için risk değerlendirmelerinin geliştirilmesi ve izlenmesi hizmeti sunmaktadır. ASL BELGELENDİRME ve OSGB bünyesinde bulundurduğu İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri ve birçok alanda uzmanlığa sahip personelleri ile risk değerlendirmesi hizmetleri gerçekleştirmektedir.

Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.