İlk Yardım Eğitimi

Yürürlükteki İlkyardım Yönetmeliğine göre (R.G. Tarihi:18.03.2004 R.G. Sayısı:25406) Tüm kurum ve kuruluşlarda,
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.

Hizmet verdiğimiz işletmelerin yukarıda belirtilen ilkyardımcı ihtiyaçlarını Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan ASL BELGELENDİRME ve OSGB tarafından sağlamaktayız. Bu eğitim ile her türlü ani hastalık, kaza, yaralanma, afet, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda profesyonel yardım gelene kadar tıbbi araç gereç kullanmadan, eldeki mevcut imkanlarla hasta veya yaralıya ilaçsız müdahale edebilecek duruma gelen İLKYARDIMCI yetiştirilmektedir.
Eğitim sonundaki sınavda başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı’nca onaylı “İLKYARDIMCI” sertifikası verilecektir.
Temel İlkyardım Eğitim 2 gün (16 saat ) olarak düzenlenmektedir.

Genel ilkyardım bilgileri

Hasta / yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
Temel yaşam desteği
Kanamalarda ilkyardım
Yaralanmalarda ilkyardım
Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım
Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım
Bilinç bozukluklarında ilkyardım
Zehirlenmelerde ilkyardım
Hayvan ısırmalarında ilkyardım
Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
Boğulmalarda ilkyardım
Hasta/yaralı taşıma teknikleri