Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

ASL BELGELENDİRME ve OSGB bünyesinde çalışan sağlık personelleri işyeri hekimlerinin direktifleri doğrultusunda sağlık hizmeti sunmakla yükümlüdürler.

Çalışan eğitimlerine İşyeri Hekimi ile birlikte katılır ve eğitim içeriğine uygun tatbikat ve pratikler yaptırırlar.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda iş planlaması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekiminin talimatları doğrultusunda hareket ederler.

İşin yürütülmesi esnasında verilerin toplanması kayıtların tutulması ve saklanması konularında işyeri hekimleri ile ortak çalışırlar.