Temel ISG Eğitimi

Ülkemizde yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu özel sektör ya da kamu fark etmeksizin tüm iş yerlerini, iş yerlerindeki çalışanların iş kolları ve statülerine bakılmaksızın tüm çalışanları kapsayan önemli bir yasal düzenlemedir. İşletmeler de bu kapsamda yasal zorunluluklarını yerine getirmekle beraber Temel İş Güvenliği Eğitimi ile iş yerlerinde karşılaşılabilecek maddi ve manevi zararlar, hasarlar ya da yaralanma, ölüm gibi istenmeyen ve korkunç olan çeşitli durumların erkenden önüne geçerek gerekli tedbirleri almış olurlar. Bunlarla beraber Temel İş Güvenliği Eğitimi iş yerlerinde çalışanlar için ciddi bir bilinç oluşturmanın yanı sıra da iş yerlerinde sıkça karşılaşılan meslek hastalıkları ve iş kazaları gibi olumsuz pek çok tehlikeli durumun önüne geçmeyi sağlar. İş yerlerinde mevcut olan riskleri erkenden fark ederek geç kalmadan gerekli tedbirleri alabilmek adına oldukça gerekli bir eğitim olması ile de dikkat çeker. Bu eğitim ile çalışanların hem daha sağlıklı hem de daha güvenli ve verimli bir iş ortamında çalışmalarına katkı sağlanır.

Temel iş güvenliği eğitim konuları çeşitli kategorilere ayrılır. Buna göre;

Genel konular şunlardan oluşmaktadır:

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 

Sağlık konuları şunlardan oluşmaktadır:

 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım,
 • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

 

Teknik konular ise;

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma,