Sağlık Taramaları ve Periyodik Muayeneler

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür.

Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.

ASL BELGELENDİRME ve OSGB bu hizmetleri MOBİL olarak işyerlerinde yapabilmektedir.

Kaliteli ve zamanında yapılan taramalar sayesinde oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

ASL BELGELENDİRME ve OSGB; İşyeri Hekimi hizmetleri, işe giriş periyodik muayene raporu, portör muayenesi, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri, akciğer grafisi, kulak odiosu vb. gibi tüm sağlık hizmetlerini uzman kadrosu ile vermektedir.