Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik uyarınca; uzman ekibimiz ile işletmelerin seviye ve kapsamlarını belirleyerek aşağıda sıralanan hizmetleri işletmeniz adına gerçekleştiriyoruz;

  • GR-Güvenlik Raporu Hazırlanması
  • BKÖP-Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Hazırlanması
  • GYS-Güvenlik Yönetim Sistemi Kurulması
  • DAPD-Dahili Acil Durum Planı Hazırlanması
  • BKSD-Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Hazırlanması
  • P&ID ve PFD Çizimleri
  • Kantitatif Risklerin Değerlendirilmesi ve Uygulanması
  • Risk Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması
  • Domino Etkisinin Belirlenmesi

Eğitim ve Danışmanlık kapsamında; CLP Tüzüğü ve SEVESO III direktifi doğrultusunda tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, tehlikeli ekipman belirleme metodolojileri, kritik ekipmanların belirlenmesi, kaza frekansı tespitine elverişli senaryolar hakkında bilgi birikimimizi sizlerle paylaşıyoruz.

 Seveso Nedir?

Seveso felaketi, 10 Temmuz 1976’da İtalya’nın Lombardiya bölgesinde yer alan küçük bir kimyasal üretim fabrikasında meydana gelen bir endüstriyel kazadır.

Bu kaza, yerleşik hayatın bulunduğu bölgede 2,3,7,8 tetraklorodibenzo p dioksin (TCDD “Seveso Deoksin”) için bilinen en yüksek maruziyet değeri ile sonuçlanarak çok sayıda bilimsel çalışmayı ve standart endüstriyel güvenlik düzenlemelerini beraberinde getirmiştir. AB sanayi güvenlik düzenlemeleri, Seveso II Direktifi olarak bilinir. Bu tür endüstriyel kazaların risk azaltımı konusuna ilişkin düzenlemeler Türkiye’de Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Etkilerinin Azaltılması (BEKRA) olarak hazırlanmıştır.Büyük Endüstriyel Kaza, herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir emisyon, yangın veya patlama olayını ifade etmektedir.