Kapalı Kısıtlı Ortamda Çalışma Eğitimi

Kapalı ve kısıtlı ortamlarda yapılan çalışmalarda gerekli iş sağlığı güvenliği tedbirlerinin alınması olası bu ortamda meydana gelecek vaka ve kazaların önlenmesini sağlayacaktır. Bu eğitim kapalı ortamlarda yapılan çalışmalar konusunda birikim sahibi uzmanlarımız tarafından uygulamalı ve teorik olarak anlatılmaktadır.

Eğitimin içeriği;

Kapalı alan nedir?

Kapalı alanlar nerelerdir?

Kapalı alanlardaki tehlikeler nelerdir?

Patlama ve zehirlenme, boğulma konularında bilgilendirme

Kapalı alanlarda çalışmaya hazırlık

Risk analizi 

Kapalı alanlarda yapılan çalışmalar 

Atmosfere açılma havalandırma

Gaz ölçümleri

Gaz ölçüm kuralları

Oksijenin az bulunduğu ortamlar

Tehlikeli olabilecek gazlar

Ramak kala

Kişisel koruyucu donanımlar

Kapalı alanlarda kullanılan teknik ekipmanlar

Kapalı alanlarda kurtarma

Kurtarma personelinin özellikleri

Kazazedeye yaklaşma kuralları

Kazazede taşıma kuralları, kazazede taşıma teknikleri