Sürdürülebilir Turizm Nedir? ve Neden İhtiyacımız Vardır?

Sürdürülebilir turizm danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “Sürdürülebilir Turizm nedir?” sorusunu cevaplayalım:

Sürdürülebilir Turizm Programı Kriterleri

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı standartları üç aşama halinde olup, I. Aşama Belgesinin (14 Kriter), turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamı için 31.12.2023 tarihine kadar, II. Aşama Belgesinin (29 Kriter) 31.12.2027 tarihine kadar, III. Aşama Belgesinin (42 Kriter) 31.12.2030 tarihine kadar Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı web sayfasında (https://tga.gov.tr) belirtilen koşullarda ve yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla alınması zorunludur. Bu belgeleri almak için, turizm sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluşun, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kriterlerine uygun bir şekilde çalışmalarını yapması ve bunu kanıtlaması gerekmektedir.

Sürdürülebilir Turizm Faydaları

Turizm faaliyetlerinin çevre, ekonomi ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlar.

Bir turizm işletmesinin sürdürülebilir turizm pratiklerine uygunluğunu gösterir ve turizm sektöründe sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefler.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı I. Aşama Belgesi alınarak doğrudan konaklama tesisi turizm işletmesi belgesi veya basit konaklama turizm işletmesi belgesinden turizm işletmesi belgesine geçiş başvurusu yapabilme imkanı sağlar.