İç Ortam Ölçümleri

İş hijyeni ile tüm çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini en yüksek düzeye getirmek ve bu düzeyi sürdürmek, çalışma ortamı ve çalışma koşullarının yol açabileceği sağlık sorunlarını ortaya koymak ve sağlığı bozabilecek her türlü etkene karşı çalışanları korumak ve işyerlerinde teknik korunma önlemleri alarak kişisel etkinliğin-konforun sağlanması, çalışma ortamında bulunan sağlık risklerine karşı teknik tedbirler dahil korunma tedbirlerinin alınması hedeflenir. İş hijyeni ölçümleri ile çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel ve kimyasal etkenlerin nicelik ve nitelik tayini yapılır. Meslek hastalıkları ve iş kazalarının minimize edilebilmesi için işyerlerindeki zararlı etkenlerin tespiti son derece önemlidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatına göre işletmelerde ölçümleri yaparak, haritalandırma ve raporlama yapmaktayız.

Ölçüm konularımız;

Ortam Havası Ölçümü
Ortam Havası Maruziyet Ölçümü
Ortamda Gaz Ölçümü
Ortamda Gaz Maruziyet Ölçümü
Ortamda VOC Ölçümü
Ortamda VOC Maruziyet Ölçümü
Ortamda Partikül Madde Ölçümü
Ortamda Partikül Madde Maruziyet Ölçümü
İç Gürültü Ölçümü
Gürültü Maruziyet Ölçümü
Titreşim Ölçümü
Titreşim Maruziyet Ölçümü
Aydınlatma Ölçümü
Ortamda Ağır Metal Ölçümü
Elektromanyetik Alan Ölçümü
Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü