AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ EĞİTİMİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların alması gereken eğitimdir.

Eğitimin amacı çalışanlarınızı afet ve acil durum konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek, daha güvenli çalışma ortamı oluşturmak ve çalışanların afet ve acil durumlardan en az şekilde etkilenmelerini sağlamaktır.

Eğitimin içeriği;

Mevcut Hazırlık ve Kaynakların Tespiti,

Genel Risklerin Derecelendirilmesi ve Yüksek Riskli Bölgelerin Tespiti,

Afet ve Acil Yardım Kritik Görev ve Görevlilerin Belirlenmesi ve Görev Tanımlarının Geliştirilmesi,

Afet ve Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması ve Eğitimleri,

Afet ve Acil Durumlara Yönelik Standart Operasyon Prosedürleri ve Kontrol Listelerin Hazırlanması,

Acil Çıkış / Yangın / Tahliye Durumlarının Belirlenmesi ,

Masa Başı veya Periyodik Tatbikatların Yapılması