Periyodik Kontroller

İçerisinde bulunduğumuz dönem içerisinde teknolojinin gelişmesi, makine ve aksamlarının artması beraberinde iş yaşamı ile ilgili kazaların artmasına neden olmuş ve buna bağlı olarak güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliğini doğurmuştur.
Yerel mevzuatımızda bulunan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince işletmelerde kullanılan basınçlı kaplar ve kaldırma-itme makinalarının periyodik kontrollerinin konularında uzman olan makine mühendislerince yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
Bu bağlamda aşağıda isimleri verilen basınçlı kapların ve kaldırma-iletme makinalarının yılda en az 1 (bir) kez periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

 Basınçlı Kaplar:
-Buhar Kazanları
-Kalorifer Kazanları
-Kızgın Su Kazanları
-Kızgın Yağ Kazanları
-Otoklav
-Hava Tankı
-Hidrofor
-Basınçlı Kap
-Kara Tankeri
-Sanayi Gaz Tankeri
-Sanayi Gazları Depo Tankı
-Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Tankları

Kaldırma-İletme Makinaları:
-Vinç
-Caraskal
-Forklift
-Asansörler
-Yük / Servis Asansörleri
-Hidrolik Asansörler
-Kule Vinç
-Mobil Vinç
-Platform
-Transpalet
-Araç Kaldırma Lifti
-İş Makinaları
-Teleferikler

Periyodik Kontrol Nedir? Neden Önemlidir?

Çalışma koşulları ve zamana bağlı olarak yukarıda sınıflandırılan basınçlı kaplar ve kaldırma-itme makinaları zaman içerisinde bozulmaya ve deforme olmaya başlarlar. Bu süreç ilerledikçe makinaların ömrü git gide tükenir. Sürekli bakım ile bu durum geciktirilebilir ancak yalnızca yapılacak olan periyodik kontroller ile emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmayacağı belirlenebilir.
Periyodik kontroller esnasında kontrolü yapılan cihaza ait tüm genel ve kritik noktalar incelenerek kayıt altına alınır. Gerekli bölümlerin kalınlık, uzunluk, derinlik, iç ve dış çap ölçümleri yapılır. Kontrolün son aşamasında cihaz ile birlikte deneyler gerçekleştirilir, deney sonrasında alınan gözlem ve ölçüm değerleri ile deney öncesi yapılan ölçümler karşılaştırılır.
Bu veriler karşılaştırılırken yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve standartlara dayalı yorum ve sonuçlarda bulunulur. Cihazın çalışma durumu ayrıntılarıyla beraber raporlanarak ilgili firmaya teslim edilir.

Neden Yaptırılmalı?
-İş kazalarının önüne geçmek
-Makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını sağlamak
-Verimli çalışma koşullarını düzenlemek
-Makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak
-İnsan-makine ilişkisine katkıda bulunmak
-Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek
-Üretimin verimlendirilmesine katkıda bulunmak