Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Kanuna göre az tehlikeli işletmeler…

 Temel ISG Eğitimi

Temel ISG Eğitimi

Ülkemizde yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu özel sektör ya da kamu fark etmeksizin tüm iş yerlerini, iş yerlerindeki çalışanların iş kolları ve statülerine bakılmaksızın tüm çalışanları kapsayan önemli bir yasal düzenlemedir. İşletmeler de bu kapsamda yasal zorunluluklarını yerine…

 İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

Yürürlükteki İlkyardım Yönetmeliğine göre (R.G. Tarihi:18.03.2004 R.G. Sayısı:25406) Tüm kurum ve kuruluşlarda,İş sağlığı ve güvenliği kapsamında; a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana…